MMK A2 606

MMK A2 606 är en Swedac ackrediterad metod framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya strålskyddslagens krav, Euratom 2013/59.
Metoden ger byggherre/tillverkare/producent ett kostnadseffektivt ackrediterat provresultat gällande byggnadsverkets innehåll av de naturliga radioaktiva nukliderna samt dess totala gammastrålning.
Provresultat redovisas med;
– Aktivitetsindex
– Radiumindex
– Gammastrålning

Provning utförs i färdigt byggnadsverk med ej förstörande provmetod.
Resultat lämnas till beställare inom 10 arbetsdagar från och med MMK har utfört provning i avtalat byggnadsverk.

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRI

MMK A2 605 är en metod framtagen av MMK för att motsvara provningen byggprodukten betong i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION

MMK A2 606 är en metod framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL

MMK A2 610 är en metod framtagen av MMK för att prova bergmaterialets/byggproduktens i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.