Flerbostadshus & Offentliga Byggnader

MMK erbjuder sina kunder (fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar) kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålningsproblematiken.
MMK arbetar alltid med beställarens och objektets bästa i fokus, vilket innebär att arbetet alltid utförs med fastighetens totalekonomi i centrum. Vårt Arbete skall ej medföra onödiga uppvärmningskostnader, ljud- eller dragproblem under och efter utförande.
MMK offererar alltid med fastpris och garanti.

MMK erbjuder;
– Radonmätning i alla dess former, korttids-, årsmedelvärdes- samt integrerade mätningar.
– Radonutredning
– Radonprojektering
– Radonåtgärdsentreprenad med radongaranti

TUNNLAR, BERGRUM & GRUVOR

MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS & OFFENTLIGA BYGGNADER

MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION

MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.