VÅR KOMPETENS – ER TRYGGHET

 

MMK är det enda Swedac ackrediterade bolaget avseende provning av sten baserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (Radon & gammastrålning).


MMK tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggprodukt provning i samtliga Europas Ackrediterings organisations (EA) 36 fullvärdiga medlems länder samt 13 ytterligare anslutna medlems länder.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expert konsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Statens Strålsäkerhets Myndighet (SSM)
– Boverket


MMK är specialist konsult för IAEA samt SIS
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Swedish Standards Institute (SIS)


MMK är sakkunniga inom SIS
– Swedish Standards Institute TK497 WG3

TUNNLAR, BERGRUM & GRUVOR

MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS & OFFENTLIGA BYGGNADER

MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION

MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- & MILJÖKONTROLL AB BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL TEL 031-93 50 00 INFO@MARKOMILJO.SE LÄNKAR SWEDAC ACKREDITERING » IAEA » STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN » SWEDISH STANDARD INSTITUTE »

KONTAKTA OSS