MARK & MILJÖ KONTROLL AB

Välkomna till Europas ledande ackrediterade laboratorium avseende provning av de naturliga radioaktiva nukliderna – joniserande strålning i bergarts baserade byggprodukter.

SENASTE NYHETER

MMKs Tekniska chef Tony Löfqvist företrädde SIS som sveriges strålningsexpert i TK 497 vid EU möte i Madrid den 21 & 22 mars 2018.

MMKs Tekniska chef Tony Löfqvist företräder SIS som sveriges strålningsexpert i samt Europeiska WG3 samt arbetsgrupperna TG 31 och TG 32. Nästa WG3 möte är i Berlin den 14 maj 2018.

IAEA har valt Tony Löfqvist som expert i upprättandet av TECDOC drafting för ett gemensamt radondokument för FN´s medlemsländer. Detta arbete skall ge ett underlag för hur radonproblematiken skall hanteras avseende mätning, utredning samt åtgärder av radon. Arbetet påbörjas i Wien den 18 – 22 juni 2018.

MMKs metod MMK A2 605 hanteras av SIS för att bli Svensk standard inom byggproduktprovning, av naturlig strålning, av betong samt ballast. Hanteringen beräknas vara klar den 30 juni 2018.

WG3 i Europa kommer att arbeta med MMK A2 605 för att metoden skall erbjudas som europeisk standard för fabrikskontroll av naturlig strålning i stenbaserade byggprodukter som betong och ballast.

MMK är kontrakterade av IAEA för att hjälpa Montenegro med korrekta radonåtgärder i sina skolor och förskolor under juli månad 2018.

MMKs Tony Löfqvist har varit kontrakterad av IAEA och hållt kurs avseende mätning, utredning samt åtgärder av radon i byggnader. Närvarande var ca 30 länder från öst europa samt asien.
Kursen genomfördes den 23 – 28 oktober 2017 i Yerevan, Armeneien.

MMK-SWEDAC ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRI


MMK A2 605 är en metod framtagen av MMK för att motsvara provningen byggprodukten betong i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION


MMK A2 606 är en metod framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL


MMK A2 610 är en metod framtagen av MMK för att prova bergmaterialets/byggproduktens i enlighet med den nya strålskyddslagens krav.

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

MMK är det enda Swedac ackrediterade bolaget avseende provning av sten baserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (Radon & gammastrålning).


MMK tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggprodukt provning i samtliga Europas Ackrediterings organisations (EA) 36 fullvärdiga medlems länder samt 13 ytterligare anslutna medlems länder.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expert konsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Statens Strålsäkerhets Myndighet (SSM)
– Boverket


MMK är specialist konsult för IAEA samt SIS
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Swedish Standards Institute (SIS)


MMK är sakkunniga inom SIS
– Swedish Standards Institute TK497 WG3

MMK ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM & GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS & OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- & MILJÖKONTROLL AB
BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

TEL 031-93 50 00, INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR SWEDAC ACKREDITERING, IAEA, STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, SWEDISH STANDARD INSTITUTE

Kontaktform från Markomiljö

1 + 3 =