NYBYGGNATION

MMK står till beställarens förfogande som expert vid nybyggnation.
MMK bistår med sakkunskap i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när beställaren så önskar.
MMK bistår med kompetens inom myndighets- samt kontraktskrav, så att kostnadseffektivitet uppnås.

MMK – Radongaranti
MMK erbjuder följande nivåer av radongaranti i färdigt byggnadsverk under förutsättning att MMK:s kontrollplan samt projektering följs;
≤ 50 Bq/m³ i årsmedelvärde radon
≤ 100 Bq/m³ i årsmedelvärde radon
≤ 200 Bq/m³ i årsmedelvärde radon

MMK – Radongaranti enligt Green Buildings krav
MMK erbjuder följande nivåer av radongaranti i färdigt byggnadsverk under förutsättning att MMK:s kontrollplan samt projektering följs;

Guld
≤ 50 Bq/m³ i högsta enskilda mätvärde radon

Silver
≤ 100 Bq/m³ i högsta enskilda mätvärde radon

Brons
≤ 200 Bq/m³ i högsta enskilda mätvärde radon

MMK ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM & GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS & OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.